V75 på Färjestadtravet
Långfredagen 30/3

Upphämting platser;
Mariestad  Jvstn  10,45. Pris   250 kr
Gullspång   Busstation 11,20 Pris 250 kr
Kristinehamn Busstation 11,50 . Pris 200 kr
Priserna  avser bussresa T & R
Kan bli viss justering på tiderna...

Första start  12,45 V75 startar ca 15,00
Entre 150 kr  inkl. travprogram.